• VÝSLEDKY ANKETY
  ROČNÍK 2016
 • SEBASTIAN
  singl Hvězdy
 • INTERVIEW
  s ředitelem M&M reality
 • ČESKÝ SLAVÍK MATTONI
  PO 20 LETECH V HDK
 • BARISTICKÝ KURZ
  S DALLMAYR
Výsledky hlasování
     Pátý ročník ankety proběhl od září do prosince 2000. Vyhlašovatelem a organizátorem ankety byla agentura Musica Bohemica, hlavními mediálními partnery byly TV NOVA a Český rozhlas 1 - Radiožurnál. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v sobotu 9. prosince večer ve Státní opeře Praha a přímým přenosem ho přenášela TV NOVA.


27. 9.-24. 11. 2000

Celkový počet platných
hlasovacích lístků

148 865

Pohlaví

Počet hlasujících

Procentuelně

ženy

103 665

69,64

muži

44 656

30,00

neuvedeno

544

0,37

Věk

do 10 let

1 392

0,94

11-20 let

30 815

20,70

21-30 let

32 920

22,11

31-40 let

26 879

18,06

41-50 let

19 456

13,07

51-60 let

17 070

11,47

61 a více let

12 396

8,33

neuvedeno

7 937

5,33

Celkem

148 865

100,00