• VÝSLEDKY ANKETY
  ROČNÍK 2016
 • SEBASTIAN
  singl Hvězdy
 • INTERVIEW
  s ředitelem M&M reality
 • ČESKÝ SLAVÍK MATTONI
  PO 20 LETECH V HDK
 • BARISTICKÝ KURZ
  S DALLMAYR
Prohlášení

V průběhu hlasování byl zaznamenán pokus o ovlivnění pořadí v anketě. Stalo se tak formou zasílání SMS, které vykazovaly některé nestandardní znaky. To vedlo ke zjištění, že existují skupiny SIM karet (někdy i s po sobě jdoucími telefonními čísly),  v počtu minimálně několik set kusů,  ze kterých neznámé osoby zasílají hlasy do ankety ve prospěch určitých subjektů. Jde o SIM karty dvou ze tří našich mobilních operátorů. Zatímco průměrné zastoupení operátorů u zaslaných hlasovacích SMS je 35,04%,  25,7%  a 39,27%  (což odpovídá v podstatě zastoupení i u jiných anket a hlasovacích soutěží), u některých subjektů byl tento poměr výrazně odlišný.  Z tohoto a některých dalších důvodů došel organizátor ankety, po konzultaci s odborníky v oboru telekomunikací, statistiky a výpočetní techniky k závěru, že došlo k pokusu ovlivnit anketu. Toto jednání bylo schopné významně ovlivnit pořadí a proto se rozhodl takto zaslané hlasy ze sčítání vyřadit. Stalo se tak podle klíče, že počet došlých SMS od operátora, kde pokus zaznamenán nebyl, byl vzat jako základ s tím, že procentuelně odpovídá průměrnému počtu celkem došlých hlasů od tohoto operátora. Počet došlých hlasů od dvou zbývajících operátorů byl pak s ohledem na tento základ upraven podle celkového průměru došlých hlasů od těchto operátorů.

Příklad: 
Pokus o ovlivnění nebyl zaznamenán u operátora č. 2.


                                                     Operátor č. 1  Operátor č. 2  Operátor č. 3
Počet došlých hlasů
interpreta XY :                                               750                20               230
Procentuelně:                                                75 %             2 %             23%

Průměrný počet došlých
hlasů do ankety procentuelně:                   35,04 %           25,7 %         39,27%

Upravený počet hlasů Minterpreta XY:           28                 20                31
Procentuelně:                                             35,04 %          25,7 %         39,27 %

Uvedený zásah se týká skupiny:
VOTCHI (podíl podle operátorů 69,O5 / 1,91 / 29,04)
zpěváka: Patrika Foxe  (podíl podle operátorů  95,13 / 2,38 / 4,75)

Pro srovnání uvádíme podíly operátorů (bez desetinných míst) u vítězů jednotlivých kategorií:

Bílá Lucie 34, 25, 39
Divokej Bill 34, 26, 39
Gott Karel 34, 24, 40
Chinaski 35, 24, 39
Kabát 35, 25, 39
Kolář Petr 34, 24, 40
Landa Daniel 34, 27, 38
Langerová An. 33, 26, 39
Vondráčková L. 33, 24, 41

     Jak už bylo řečeno výše, procentuelní podíl operátorů nebyl jedinou skutečností, která signalizovala nestandardnost hlasování a kterou vzal organizátor v úvahu. Jde i o další skutečnosti, které odborníci vyhodnotili jako součást pokusu ovlivnit anketu. Tyto další skutečnosti nechce organizátor s ohledem na ochranu regulérnosti ankety v dalších letech zveřejnit, aby případným  „hackerům“ neposkytl varování, na co příště dát pozor. Činí tak také s ohledem na to, že markantní procentuelní rozdíly v zastoupení operátorů považuje za dostatečně průkazné. 

     Organizátor ankety prohlašuje, že z popsaného jednání mimo rámec pravidel ankety v žádném případě neobviňuje členy uvedené skupiny, interprety, nebo jakékoli jiné konkrétní osoby. Vzhledem k možnosti širokého zapojení fanoušků do ankety mohlo jít prakticky o kohokoli a nelze ani vyloučit, že se uvedené subjekty pokusil někdo tímto způsobem poškodit. Proto také nebylo přistoupeno k diskvalifikaci dotčených subjektů, ale pouze k vyřazení problematických hlasů.

     Organizátor ankety dále prohlašuje, že uvedené zásahy do hlasování učinil po konzultaci s odborníky v daném oboru, po velmi bedlivém uvážení a zcela v souladu s pravidly ankety.

     S ohledem na zachování objektivnosti ankety a její prestiže to shledal jako nezbytné. Nejvíce takových hlasů došlo pro skupinu VOTCHI, která by tak s 8 612 body zaujala sedmé místo v žebříčku popularity skupin a po prvních dvou týdnech hlasování byla dokonce na místě prvním. Patrik Fox by s 2 874 body zaujal místo šestnácté. Obdobné náznaky manipulace byly v menším měřítku signalizovány i u některých dalších interpretů, ale protože šlo o umístění pod dvacátou příčkou žebříčku, kde počet došlých SMS nemusí být vždy považován za dostatečně reprezentativní vzorek,  k zásahu nedošlo. Organizátor současně upozorňuje, že uvedenými metodami bude monitorováno hlasování i v dalších letech a současně věří, že v zájmu naplnění zásady fair play přijmou hudební fanoušci toto opatření s pochopením.

 

 

 


ag. Musica Bohemica
organizátor ankety