• INTERVIEW S
  Markétou Janatovou
 • ROZHOVOR
  s ředitelkou Bauer Medica
 • INTERVIEW
  M&M REALITY
 • ČESKÝ MEJDAN
  s Impulsem
 • SOUŤEŽ S
  DERMACOLEM
Prohlášení

V průběhu hlasování byl zaznamenán pokus o ovlivnění pořadí v anketě. Stalo se tak formou hlasování SMS i internetem, které vykazovalo některé nestandardní znaky. To vedlo mimo jiné ke zjištění, že existují skupiny SIM karet (někdy i s po sobě jdoucími telefonními čísly),  v počtu minimálně několik set kusů,  ze kterých neznámé osoby zasílají hlasy do ankety ve prospěch určitých subjektů.  Zatímco průměrné zastoupení operátorů u zaslaných hlasovacích SMS je 35,04%,  25,7%  a 39,27%  (což odpovídá v podstatě zastoupení i u jiných anket a hlasovacích soutěží), u některých subjektů byl tento poměr výrazně odlišný.

Týkalo se to:

1) Kategorie zpěváci: Koplík Rostislav
Procentuální poměr operátorů při hlasování je : 0,3%, 0,15%, 99,55% 

Pro srovnání uvádíme procentuální poměr operátorů (bez desetinných míst) u prvních třech v této kategorii:

Gott Karel             34%        25%        42%
Kolář Petr             34%         23%        43%
Landa Daniel         33%         26%        41%

     Z výše uvedených důvodů se vyhlašovatel ankety rozhodl zpěváka Rostislava Koplíka z celkových výsledků ankety vyřadit.

2) Kategorie skupiny: hudební skupina Gibon
Procentuální poměr operátorů při hlasování je:  0,36%,  0,00%,  99,64%

Pro srovnání uvádíme procentuální poměr operátorů (bez desetinných míst) u prvních třech v této kategorii.

Kabát                       33%       24%       42%
Chinaski                   33%       24%       43%
Divokej Bill               33%       25%       41%    

     Z výše uvedených důvodů se vyhlašovatel ankety rozhodl hudební skupinu Gibon z celkových výsledků ankety vyřadit.

Dále byly zaznamenány výrazné odchylky při hlasování pro skupinu Argema a duo Eva a Vašek. V každé hlasovací SMS, (nebo internetovém formuláři) měl hlasující možnost uvést jednu, dvě nebo tři hudební skupiny. Průměrný procentuální poměr SMS podle počtu uvedených skupin v hlasovací SMS u prvních patnácti v kategorii Skupina byl následující:
     SMS kde byla uvedena jedna skupina             1.02%
     SMS kde byly uvedeny  dvě skupiny               0,40%
     SMS kde byly uvedeny tři skupiny                 98,58%

 

U skupiny Argema byl tento poměr následující:
     SMS s jednou skupinou        37,27 %
     SMS se dvěmi skupinami      0,20 %          
     SMS se třemi skupinami       62,54 % 

 

 U dua Eva a Vašek byl tento poměr následující: 
     SMS s jednou skupinou        72,18 %
     SMS se dvěmi skupinami      0, 27 %
     SMS se třemi skupinami       27,54 % 

 

 Pro srovnání uvádíme ještě tyto údaje u prvních tří skupin v kategorii Skupina:

 Kabát
     SMS s jednou skupinou      0,92 %
     SMS se dvěmi skupinami   0,36 %
     SMS se třemi skupinami   98,72 %
    
Chinaski
     SMS s jednou skupinou      1,87 %
     SMS se dvěmi skupinami   0,51 %
     SMS se třemi skupinami    97,60 %
 
Divokej Bill
     SMS s jednou skupinou      0,82 %
     SMS se dvěmi skupinami   0,30 %
     SMS se třemi skupinami   98,88 %

 

     Z výše uvedených, ale i některých dalších důvodů, došel organizátor ankety, po konzultaci s odborníky v oboru telekomunikací, statistiky a výpočetní techniky k závěru, že došlo k pokusu ovlivnit anketu. Toto jednání bylo schopné významně ovlivnit pořadí a proto se rozhodl hlasy vybočující z průměru ze sčítání vyřadit. Stalo se tak podle klíče, že počet došlých SMS, ve kterých byly u skupiny Argema a dua Eva a Vašek uvedeni pouze oni, byl snížen tak, aby odpovídal celkovému průměru skupin na prvním až patnáctém místě. 
 
    Jak už bylo řečeno výše, procentuální podíl  počtu skupin uvedených v SMS (nebo internetovém hlasovacím formuláři) nebyl jedinou skutečností, která signalizovala nestandardnost hlasování a kterou vzal organizátor v úvahu. Jde i o další skutečnosti, které odborníci vyhodnotili jako součást pokusu ovlivnit anketu. Tyto další skutečnosti nechce organizátor s ohledem na ochranu regulérnosti ankety v dalších letech zveřejnit, aby případným  „hackerům“ neposkytl varování, na co příště dát pozor. Činí tak také s ohledem na to, že markantní procentuální rozdíly uvedené výše považuje za dostatečně průkazné. 

     Organizátor ankety prohlašuje, že z popsaného jednání mimo rámec pravidel ankety v žádném případě neobviňuje členy uvedených skupin, interprety, nebo jakékoli jiné konkrétní osoby. Vzhledem k možnosti širokého zapojení fanoušků do ankety mohlo jít prakticky o kohokoli a nelze ani vyloučit, že se uvedené subjekty pokusil někdo tímto způsobem poškodit. Proto také nebylo přistoupeno k diskvalifikaci posledních dvou dotčených subjektů, ale pouze k vyřazení problematických hlasů.

     Organizátor ankety dále prohlašuje, že uvedené zásahy do hlasování učinil po konzultaci s odborníky v daném oboru, po velmi bedlivém uvážení a zcela v souladu s pravidly ankety.

     S ohledem na zachování objektivnosti ankety a její prestiže to shledal jako nezbytné. Nejvíce takových hlasů došlo pro duo Eva a Vašek, které by tak s 5 040 body zaujalo osmé místo v žebříčku popularity skupin. Zarážející byl i fakt, že v loňském ročníku ankety obsadilo toto duo až 126 místo a posluchači mu poslali pouze 132 bodů, v roce předešlém 139 bodů. Skupina Argema by skončila na místě sedmém.

 
ag. Musica Bohemica
organizátor ankety